Hoeven

De hoeven zijn het fundament van het paard en dragen het paard zijn leven lang. Scheuren, ribbels, breekbaar hoorn evenals langzame groei duiden op een gebrek aan specifieke voedingsstoffen voor de hoeven, hetgeen met aangepast voer aangevuld kan worden.