Fokkerij

De voedingshuishouding en de voedingstoestand kan aantoonbaar het fokkerij succes beïnvloeden.Daarom moet de voeding van een fokpaard al enkele weken voor de geplande dektermijn aangepast worden. In het bijzonder betreft dit de micro-nutriënten.