Disclaimer
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. Peelviervoeters V.O.F. streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op de website vermelde gegevens afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Peelviervoeters V.O.F. staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Peelviervoeters V.O.F. dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Peelviervoeters V.O.F. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van toegang en gebruik van de website.

De website van Peelviervoeters V.O.F. verwijst naar productinformatie, prijzen en levertijden die derden verstrekken, al dan niet door middel van hyperlinks. Peelviervoeters heeft dergelijke informatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Peelviervoeters V.O.F. sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van deze verstrekking uit.

Peelviervoeters V.O.F. is exclusief rechthebbende op alle rechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde inhoud, inclusief maar niet beperkt tot alle auteursrechten en merkrechten op alle teksten, logo’s, illustraties en foto’s, of is gerechtigd tot gebruik door derderechthebbenden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Peelviervoeters V.O.F. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet-bedrijfsmatig gebruik.

Peelviervoeters V.O.F. garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Peelviervoeters V.O.F. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ten gevolge van het niet of te laat ontvangen ervan.

Peelviervoeters V.O.F. behoudt zich het recht voor om enig onderdeel van de informatie op deze website op enig moment te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Peelviervoeters V.O.F., januari 2017

!